Do THK za informacemi z praxe

Na počátku letošního roku jsme stejně jako v loňských letech zahájili přednáškový modul Automobilový průmysl v praxi pro 7 studentů 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Cílem je opět podpořit zvýšení zájmu studentů o technické obory a získat tak další potenciální zájemce o pracovní pozice v naší firmě. V šesti přednáškách si u nás prověří své teoretické znalosti a v některých si je vyzkouší i prakticky.

Ve čtvrtek 11.1. se úvodního slova ujal pan Vystrčil, který studentům představil nejen dačický závod, ale přiblížil jim i více informací o celém THK. Poté studenti absolvovali přednášky na téma bezpečnosti zdraví při práci, požární ochraně a v neposlední řadě i o ochraně životního prostředí. Druhá přednáška proběhla hned následující den tedy 12.1., jejím tématem byla kvalita. V tomto modulu si studenti na vlastní kůži vyzkoušeli práci na tomto oddělení a na ty nejlepší čekala sladká odměna.

Ve čtvrtek 25.1. se studenti zúčastnili přednášky z oblasti štíhlé výroby. Během první části přednášky byli studenti seznámeni se zadáním úkolu, jehož vyřešení a následné odprezentování výsledků je čekalo na konci přednášky. Data nutná k dokončení studenti museli získat přímo ve výrobě a to na dílně Zdeňka Bohuslava a na dílně Radka Bureše.

Všem, kteří se zatím podíleli na realizaci přednášek, bych chtěla moc poděkovat. Děkuji také za čas který jste věnovali nejen samotné přednášce, ale i k její přípravě. Odvedli jste skvělou práci!!!