Certifikát ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií

Na začátku července 2018 proběhl v naší firmě audit zaměřený na hospodaření s energií. Jedná se o normu ISO 50001, která vyšla v lednu 2012. Řeší všechny fáze zavádění a provozování systému energetického managementu organizací jakékoliv velikosti, typu či zaměření. Správně nastavený systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 vede ke snížení spotřeby energií, zvýšení efektivity i produktivity a v konečném důsledku zvýší ziskovost podniku. To vše společně se snížením dopadů na životní prostředí.

Certifikační audit 1. stupně proběhl v termínu 8.-9. března 2018 a výsledkem bylo, že organizace musí provést nápravná opatření, přesto nebyl soulad s normou ohrožen a certifikační společnost doporučila certifikaci 2. stupně.

Ve dnech 9.-10. července 2018 proběhl certifikační audit 2. stupně. Po kontrole odstranění nedostatků z certifikačního auditu 1. stupně a opětovné důsledné kontrole systému managementu hospodaření s energií certifikační společnost rozhodla, že certifikát ISO 50001:2011 bude společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. udělen.