Výherci OFI – 2. pololetí 2018

Celkem naši zaměstnanci podali za loňský rok 6 557 OFI (námětů na zlepšení). Na konci každého pololetí slavnostně vyhlašujeme tři nejpilnější podavatele z řad operátorů výroby a tři z řad THP, kteří získali kromě diplomu i peněžitou odměnu. Dnešního poděkování se zúčastnili tři zaměstnanci. V příštím vydání zaměstnaneckého časopisu vyzpovídáme výherce a zeptáme se jich, jaké OFI je z jejich pohledu to nej…