Návštěva na Gymnáziu Dačice

Stali jsme se partnerem udržitelnosti projektu Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213 s názvem „Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT včetně rekonstrukce školní počítačové sítě“,  Z.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001801, který získal podporu v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“.

 

Po dobu pětileté udržitelnosti tohoto projektu navštěvují žáci gymnázia 2x ročně naši firmu a 2x ročně naopak zástupci naší firmy navštíví Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213. Schůzky probíhají na základě Memoranda o spolupráci. Na těchto schůzkách žáci získávají informace o možnost spolupráce s firmou THK, při studiu VŠ resp. po jeho skončení. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení zájmu žáků o studium cizích jazyků a digitálních technologií, protože bez těchto znalostí se značně snižují jejich možnosti uplatnění na trhu práce.