Granty 2021

I v letošním roce budeme pokračovat v tradici, kterou je vyhlašování Grantového programu. V letošním roce rozdáme organizacím v našem regionu 150 000 Kč. O Grant mohou žádat neziskové organizace nebo vzdělávací zařízení. Chceme tím podpořit smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, různé sportovní aktivity a integraci handicapovaných skupin obyvatel. Podpora tímto směrem je v dnešním složitém období plném škrtů, nejistoty a neustálých změn důležitá než kdy jindy.

Formulář žádosti