Bezpečný podnik 2023

Letos jsme již počtvrté obhájili certifikát
Bezpečný podnik, který jsme poprvé získali v roce 2014. Letošního auditu
se zúčastnilo 9 inspektorů z oblastního inspektorátu práce, kteří
prověřili naši firmu z pohledu elektrických zařízení, zdvihacích
zařízení, plynových zařízení nebo pracovních podmínek. Audit potvrdil,
že nadále plníme kritéria stanovená programem „Bezpečný podnik“. Nové
osvědčení „Bezpečný podnik jsme si spolu s dalšími 16ti firmami převzali
dne 31.10.2023 v Praze. Certifikát „Bezpečný podnik“ vlastní v České
republice v tuto chvíli 67 firem (z toho 9 v Jihočeském Kraji a na
Vysočině). Máme tedy být právem na co pyšní.