Grantový program 2024

Společnost THK Dačice vyhlásila každoroční grantový program, jehož cílem je přispět na vzdělávání obyvatel regionu, podporovat účelné trávení volného času, sportovní aktivity a podporovat integraci handicapovaných skupin obyvatel a udržitelnost biodiverzity v krajině.

Vyhlášení Grantového programu 2024

Žádost o Grant