Třídit elektrospotřebiče se vyplatí

Třídit elektrospotřebiče se vyplatí

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Proto se ve firmě zabýváme zpětným
odběrem elektrospotřebičů, loni jsme vybrali 385 kg zařízení. A jaký přínos k životnímu prostředí to mělo? Certifikát environmentálního vyúčtování firmy Asekol vyčísluje přínos naší firmy k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 0,92 MWh elektřiny, 66,53 litrů ropy, 35,67 m3 vody a 0,21 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 o 0,29 tun, a produkci SO2 (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 3,58 kg.