KARIÉRA
I TY s námi můžeš tvořit bezpečí na cestách!
KARIÉRA
I TY s námi můžeš tvořit bezpečí na cestách!
KARIÉRA
I TY s námi můžeš tvořit bezpečí na cestách!
Slider

Hledáme kvalifikované, motivované zaměstnance, ochotné učit se novým věcem.  Od našich zaměstnanců také očekáváme, že převezmou plnou odpovědnost za svou práci, budou spolehliví a loajální.

U odborných administrativních pozic je potřebná znalost alespoň jednoho cizího jazyka, přednostně angličtiny.

Zde najdete výpis aktuálních volných míst: Volná místa

Pokud jste zrovna nenašli vhodné místo, můžete nám zaslat Váš životopis na email prace@trcz.thk.com .

Rádi Vás uvidíme v našem týmu.

Volná místa

Práce ve výrobě

Benefity

Pro studenty a školy

Odesláním svého životopisu a dalších potřebných materiálů dávám svůj souhlas firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. ke shromažďování, zpracovávání a uchování mých osobních údajů a osobních citlivých údajů ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro účely pracovně právního vztahu, v rozsahu nebytném pro naplnění stanoveného účelu. Souhlas poskytuji na celou dobu trvání pracovně právního vztahu a průběu výběrového řízení u tohoto zaměstnavatele a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze zaměstnavateli, který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.