Volná místa

VÝVOJOVÉ CENTRUM

 

CAE development inženýr – místo výkonu práce: Brno

CAE inženýr – místo výkonu práce: Brno

CAD inženýr – místo výkonu práce: Dačice

VÝROBA

Operátor/ka výroby

Odesláním svého životopisu a dalších potřebných materiálů dávám svůj souhlas firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. ke shromažďování, zpracovávání a uchování mých osobních údajů a osobních citlivých údajů ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro účely pracovně právního vztahu, v rozsahu nebytném pro naplnění stanoveného účelu. Souhlas poskytuji na celou dobu trvání pracovně právního vztahu a průběhu výběrového řízení u tohoto zaměstnavatele a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze zaměstnavateli, který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.