Ekologie

SPOLEČNĚ SE STARÁME O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Systém řízení životního prostředí společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s., Dačice je nedílnou součástí celkového systému řízení naší firmy.

Neustálá snaha o zdokonalování, o získávání motivovaných a ekologicky uvědomělých zaměstnanců a o úzkou spolupráci s našimi zákazníky, dodavateli a zákonnými orgány je nepostradatelná pro dosažení environmentálních cílů, které jsme si jako firma vytyčili.

Prostřednictvím bezchybné, hospodárné, inovační a ekologicky nezávadné produkce usilujeme o vytváření, implementování, udržování a neustále zlepšování procesů v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň i o dosažení vysoké kvality našich výrobků a služeb za konkurenční náklady s ohledem na zájmy životního prostředí a s akceptováním externích a interních záležitostí, které naši firmu ovlivňují.

Rozsah systému společnosti

Politika integrovaného systému

Všeobecné zásady OŽP