Testovací laboratoř

Naše výrobky podrobujeme nejrůznějším testům dle standardů automobilového průmyslu a požadavků našich zákazníků. Naše laboratoř (lidově řečeno „zkušebna“) je součástí globální testovací kapacity THK Rhythm.

Měření funkčních vlastností kloubů

V této části laboratoře se ověřují funkční vlastnosti kloubů. Měří se zde díly v průběhu testování, ověřují se prototypy a také díly ze sériové výroby. Klouby musí být dostatečně tuhé (nesmí mít vůli) a zároveň s nimi musí jít dobře pohybovat (nesmí klást odpor). Funkční vlastnosti musí zůstat v daných mezích i po absolvování živostnostního testu opotřebení. Jsou prováděny také destrukční zkoušky.

Dynamické testování

Dle požadavků na daný produkt jsou prováděny zkoušky odolnosti proti únavě materiálu cyklickým zatěžováním. Testují se jak jednotlivé komponenty (např. samotný čep), tak celé sestavy. Zkouška běží většinou do prasknutí dílu. Testy jsou prováděny na hydraulických válcích v rozsahu 10 – 250 kN.

Testy životnosti

Využíváme unikátní 3-osé testovací stroje, které simulují zatěžování dílu tak, jak k němu dochází přímo na podvozku automobilu. Je tak možné simulovat jízdu po testovacím okruhu včetně změn vnějších podmínek teploty a vlhkosti. Při těchto testech nedochází ke zničení dílu, sledují se ovšem změny funkčních vlastností kloubů.

Životnost gumových manžet

Testovací stroje tohoto typu simulují vliv prostředí na životnost gumových manžet zakrývajících kloub. S čepy je během testu pohybováno, přičemž jsou díly vystaveny nepříznivým vlivům teploty, vody, soli, prachu a dalším podmínkám. Následně je vyhodnocován stav manžet a průnik vlhkosti do kloubu.

Korozní zkoušky

Kvalita a jakost povrchových úprav jednotlivých komponentů je ověřována v korozních komorách celou řadou testů. Po testu je vyhodnocován rozsah a druh koroze.