Pobočka Brno

Samostatná kancelář v Brně byla otevřena v červnu 2021, aby bylo možné posílit vývojové aktivity THK Automotive v České republice a navázat hlubší spolupráci s VUT Brno a dalšími vědeckými institucemi. Tým složený jak z odborníků, tak mladých nadějných techniků a inženýrů, má za úkol podporovat naše vývojová centra v Dačicích a Düsseldorfu. V současné době se zaměřením na simulace s využitím přesných materiálových modelů, jejich tvorbu a následné využití při výpočtech např. únavových stavů nebo simulaci montážního procesu. Nyní kancelář zaměstnává 6 odborníků, nicméně záměrem je kontinuální růst a tím možnost rozšířit tým o další kolegy z oboru.

Spolupráce s univerzitou

VUT Brno patří mezi dvě největší univerzity u nás vůbec a nabízí široké možnosti jak pro studenty, tak i pro firmy. Naším cílem je navázat spolupráci se strojní fakultou především v oblasti materiálů, simulacích a výpočtech metodou konečných prvků. Dále také s ústavem konstruování a strojírenské technologie. Jako další výhodu považuje firma možnost nabízet studentské brigády přímo v místě nebo pak nabízet zajímavé pracovní pozice absolventům školy.

Nicméně THK se nezaměřuje pouze na spolupráci s VUT Brno, ale i s dalšími univerzitami a výzkumnými instituty. Příkladem může být spolupráce s Univerzitou Zlín na vývoji gumového materiálu a novém designu některých gumových komponent.

Nákup

Součástí týmu v brněnské pobočce jsou též dva kolegové z nákupu, kteří mají na starosti nákup přímého materiálu a komunikaci s dodavateli pro oba závody v Evropě.